İçeriğe geç →

Neden Online Hukuki Danışmanlık?

Türkiye’de kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmeti yapılmadığından vatandaşta “ücretsiz danışmanlık” algısı bulunmaktadır, bu da tüm avukatları üzen bir durumdur; ancak kaç hukuk bürosu gerçek anlamda hukuki danışmanlığı bir gelir modeline dönüştürmek için çaba sarf etmektedir? Karşılaşılan tüm durumlarda esas gaye uyuşmazlığa ilişkin vekalet alınmasına yöneliktir. Ofise gelen kişilerden danışma ücreti alabilmek zaten bir süper güç gerektirdiğinden avukatlar da vekalet alma potansiyelinin zayıf olduğu veya hiç olmadığı durumlarda uyuşmazlığa tam olarak hakim olmadan yüzeysel olarak kişileri bilgilendirmektedir. Bunun adı da çoğu zaman danışma hizmeti olmaktan ziyade fikir beyanı düzeyinde kalan görüş olarak adlandırılabilir. Aslına bakıldığında online hukuki danışma peşin ödeme yöntemi ile çalıştığından, avukatlık mesleğinde tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi yeni bir işkoludur. Müvekkiller randevu öncesinde tüm dava dosyasını sisteme yükler, avukatın emeğinin karşılığı peşinen ödenir, avukat da tüm bilgi ve birikimini müvekkili ile paylaşır. Ayrıca ülkemizde özellikle popülasyonun az olduğu yerleşim yerlerinde hayatını idame ettiren vatandaşlar, toplumun bir takım değer yargılarından dolayı bir avukata giderek uyuşmazlığını anlatma cesaretinde bulunamamaktadır. Yine birtakım belirsizlikler sebebiyle bir hukuk bürosunun kapısını çalmaktan imtina eden kişilerin, avukat ile takibi zorunlu olmayan davalarda dilekçe yazdırabileceği veyahut genel hukuki durumlara ilişkin sözleşme yazdırabileceği online bir mecranın olmaması kişileri arzuhalcilere sevk etmektedir.
Hiçbir hizmetin bedava olamayacağının tüm insanlar tarafından bilindiği gerçeği ise bedava online hukuki danışma hizmeti verdiğini iddia eden hukuk bürolarının kurumsal web sitelerinin başarısız olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Esas gayenin ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Rocket Lawyer, Legal Zoom, 1Law veya Avvo gibi girişimlerin ülkemizde faaliyete geçirilememesinin temel sebebi: Hukukumuzda yapay zeka kullanılmasına engel olan Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi ile aynı kanunun 48. maddesi uyarınca avukata çıkar karşılığında iş getirmenin suç teşkil eden bir eylem olmasıdır; ancak söz konusu girişimlerin, ülkemizde bir hukuk bürosu çatısı altında tekil olarak veya avukatlık ortaklığı şeklinde faaliyet gösteren ve aynı baroya bağlı olarak çalışan avukatlarca yapılmasında 44. madde uyarınca herhangi bir engel bulunmamakta; Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9/2 maddesi hükmü de buna imkan tanımaktadır.

Online görüntülü hukuki danışmanlık sisteminin amacı;
-Uyuşmazlık arz eden hukuki durumlarla karşılaşan insanlara; uyuşmazlıklarını istenilen zamanda ve mekanda bir avukata danışma olanağı sağlamak,
-Derdest uyuşmazlıklarını yürütmekte olan bir avukatı olmasına rağmen, kişilere; uyuşmazlıklarına ilişkin ikinci görüş almalarını sağlamak,
-Vekil ile takibi zorunlu olmayan davalara ilişkin, online hukuki yardım talep eden kişilere dilekçe yazılması işlemleri ve online sözleşmeler hazırlanmasıdır.

Kategori: Genel